Mekan-ı Lezzet
_

Kullanım Koşulları

_

Kullanım Koşulları

Burada belirtilen koşullar (“Kullanım Koşulları”) Karaman Toroslar Gıda Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi (“Toroslar Gıda”) tarafından www.mekanilezzet.com.tr web sitesinin (“Web Sitesi”) ve mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilen uygulamaların (Birlikte ”Platform” olarak anılacaktır.) ziyaretçilerine (“Kullanıcı”) ve Platform’da üyelik işlemi gerçekleştiren ziyaretçilere (“Üye”) yönelik olarak verilen hizmetlerin şartlarını ve koşullarını düzenlemektedir.

Kullanıcılar’ın Platform’da yer alan hizmetleri kullanarak ve Üyeler’in üyelik formunu doldurup onaylayarak “İnternet sitesi Kullanım Koşulları’nı kabul ediyorum.” seçeneğine tıklaması ile işbu Kullanım Koşulları’ndaki hüküm ve şartlar kabul edilmektedir.

Platform’un ve Platform’daki tüm içeriklerin yasal sahibi Toroslar Gıda olup her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Toroslar Gıda’ya aittir.

İşbu Kullanım Koşulları’nda yer alan hükümler Toroslar Gıda tarafından gerektiği zaman ilan veya ihbarda bulunulmaksızın değiştirilebilecektir ve değişiklik yapıldığında Kullanıcılar ve Üyeler yeni kullanım şartlarına tabii olacaktır. Yeni metin her zaman erişime açık olacaktır ve Kullanıcılar ile Üyeler’in Platform’u düzenli olarak ziyaret etmeleri önerilmektedir.

Toroslar Gıda, Platform’da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Hizmetler

Toroslar Gıda, işbu Platform üzerinden çeşitli et ürünlerinin ve yan ürünlerinin Kullanıcı ve Üyeler tarafından seçilerek sipariş edilmesi hizmetini sağlamaktadır.

Sipariş ve Ödeme

Toroslar Gıda, siparişin onaylanması aşamasında ödenecek toplam bedelin görüntülenmesini sağlamaktadır.

Siparişin alındığı konusundaki bilgilendirme “Siparişin Alındı” sayfasının çıkması ile gerçekleşmiş sayılmaktadır.

Toroslar Gıda, sipariş verilmeden önce Kullanıcılar’a ve Üye’ye, veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunmaktadır. Sipariş tamamlanmadan önce siparişte herhangi bir değişiklik yapılmak istenirse “Alışverişe Devam Et” tuşuna tıklayarak ilgili değişikliler yapabilmekte ya da siparişten herhangi bir ürün iptal edilmek istenirse, ürünün sağ üst köşesindeki çarpı işareti tıklanarak ilgili ürün sepetten çıkarabilmektedir. Kullanıcı veya Üyeler ayrıca, her bir sipariş öncesinde “Yeni Adres Ekle” tuşuna tıklayarak, adres ve üyelik bilgilerinde değişiklik yapma imkanına sahiptir.

Verilen siparişlerin ücreti, sipariş tamamlanmadan önce Kullanıcılar’a ve Üyeler’e sunulan seçenekler (kredi kartı) arasından yapılan herhangi bir tercih ile teslimat esnasında ödenmektedir.

Kullanıcılar ve/veya Üyeler ayrıca online ödeme yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzeri bir ödeme aracı ile anında online ödeme yapabileceklerdir. Online ödeme yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura siparişi alan restoran tarafından düzenlenir.

Online ödeme yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde Toroslar Gıda, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri restoranların nam ve hesabına Kullancılardan ve/veya Üyelerden tahsil etmek için restoran sahipleri tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiş olup bu konuda onların ticari temsilcisidir. Kullanıcılar ve/veya Üyeler Online Ödeme Yöntemi kullanarak verilen siparişlerde sipariş konusu ürün bedeline ilişkin ödemeyi Toroslar Gıda’ya yapmakla Toroslar Gıda’ya ve ilgili restorana karşı olan ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olurlar.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Platform’a girilmesi, Platform’un veya Platform’daki bilgilerin ve diğer programların veya verilerin kullanılması sebebiyle meydana gelebilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan Toroslar Gıda veya Toroslar Gıda çalışanları sorumlu tutulamaz.

Üye veya Kullanıcı, Platform’u kullanırken ilgili tüm yasal mevzuata ve işbu Kullanım Şartları’na uyacak ve söz konusu hükümleri ihlal etmeyecektir. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan münhasıran sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektelerdir.

Üye veya Kullanıcı, Platform’da yer alan hizmetleri üçüncü şahısların kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye veya Kullanıcı, Web Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Platform’da Üye veya Kullanıcı tarafından beyan edilen, yazılan, fikir, düşünceler ile kullanılan ifadeler Üye’nin veya Kullanıcı’nın kişisel fikir ve yorumları olup bu fikir ve yorumların sonuçlarından Üye veya Kullanıcı münhasıran sorumlu olacaktır. Bu görüş ve düşüncelerin Toroslar Gıda ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Toroslar Gıda’nın, Üye’nin veya Kullanıcı’nın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin veya Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üye, Platform’da üyelik işlemlerini gerçekleştirirken beyan ettiği kişisel ve sair diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu kabul,beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye’nin, üyelik işlemleri gerçekleştirirken oluşturduğu şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye’e aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahıs ile paylaşmamalıdır ve güvenli şekilde saklamakla sorumludur. Şifrenin Üye’nin kusuruyla kaybından ya da üçüncü kişiler tarafından kullanlmasından kaynaklanan zararlara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye ait olacakır. Üye, bu sebeple Toroslar Gıda’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını ve Toroslar Gıda’nın bu gibi durumlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğunun ve/veya Üye’nin zararlarını tazmin etme yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye, diğer Üyeler’in veya Kullanıcılar’ın bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, meydana gelebilecek zararlar nedeniyle tüm sorumluluk Üye’ye ait olacaktır.

İşbu Kullanım Koşulları’nda sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye veya Kullancı, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Toroslar Gıda’yı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Toroslar Gıda’nın Web Sitesi’ndeki, mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilmiş olan uygulamalarındaki tüm tasarım ve yazılım ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Toroslar Gıda’ya ait olup Kullanıcı veya Üye tarafından Toroslar Gıda’nın yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

Toroslar Gıda, Platform’da yer alan tüm ürünlerin görsellerini, içeriğini ve fiyat bilgilerini değiştirme haklarını saklı tutmaktadır.

Toroslar Gıda, ilgili mevzuat kapsamındaki sorumlulukları dahilinde, Kullanıcı veya Üye tarafından Toroslar Gıda’ya sağlanan mobil telefon hattı, e-posta adresi vb. bilgiler üzerinden iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlar doğrultusunda Kullanıcı veya Üye’ye ulaşma hakkına sahiptir. Üye, dilediği durumda hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik iletişimleri durdurabilmektedir. Kullanıcı’nın bu husustaki açık ve uygun talebi neticesinde iletişimler yasal azami süresi içinde durdurulacaktır.

Ürün Teslimatı

Toroslar Gıda tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde Üye, sisteminde belirtmiş olduğu adreste bulunamaz ise, siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Üye’nin kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu durumlarda, Üye söz konusu siparişe ilişkin olarak ya da başkaca bir sebeple Toroslar Gıda’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır. Bu sebeple teslim edilemeyen siparişlere ilişkin olarak Toroslar Gıda’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Gizlilik

Üye kişisel bilgilerinin (“Gizli Bilgiler”) Kişisel Veriler Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde ve amaçlarla Toroslar Gıda tarafından mevcut iştirakleri, bağlı şirketleri, hissedarları, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere (hukuk ve vergi danışmanlarımız, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere hizmet sunabilmemiz için işbirliği yaptığımız veya yapabileceğimiz hizmet tedarikçileri) aktarılabilecek ve bu kişiler tarafından amaç ile orantılı olarak gereken süre ile işlenebilecektir.

Üye tarafından Toroslar Gıda’ya elektronik ortamda iletilen Gizli Bilgiler, Kişisel Veriler Aydınlatma Metni’nde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Gizli Bilgiler’e ilişkin daha detaylı hüküm ve şartlar Platform’daki Kişisel Veriler Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır.

İptal ve İade Koşulları

Siparişler için ödeme yapıldıktan hemen sonra ürünler hazırlanmadan sipariş iptali mümkündür. Ancak pişmiş, servise hazır, paketi açılmış gıdaların olağan dışı durumları haricinde iptali mümkün değildir.

Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.

Bölünebilirlik

Bu Kullanım Koşulları’nın hükümlerinden herhangi birinin geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, geçersiz veya uygulanamaz bulunan hüküm, asıl hükmün amacına en yakın, geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Feragat Yasağı

Toroslar Gıda tarafından bu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir bölümünün uygulanmaması, Toroslar Gıda’nın bu Kullanım Koşulları’nı herhangi bir kişinin geçmiş ya da gelecekteki eylemleri için uygulama hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Toroslar Gıda tarafından herhangi bir kişinin Toroslar Gıda’nın eylemlerine güvenmesi, bu Kullanım Koşulları’ndan feragat anlamına gelmez. Sadece Toroslar Gıda’nın yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmış, açık ve yazılı bir feragatname geçerli olacaktır.

Sözleşmenin Feshi

Toroslar Gıda, haklı bir nedenin varlığı halinde işbu Kullanım Koşulları’nı feshedebilir. Üye ise dilediği zaman [email protected] adresine yazılı olarak bildirmek kaydıyla işbu Kullanım Koşulları’nı feshedebilir. Yazılı bildirimin Toroslar Gıda’ya ulaştığı tarihte Kullanım Koşulları sona erecektir ve Toroslar Gıda Üye’nin kaydını kayıtlarından silecektir.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İşbu Kullanım Koşuları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Kullanım Koşuları’nın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Üye’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkili olacaktır.